Loading...

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesidir. Tasarım, baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda uygulanabilir. Grafik tasarım ve grafik sanatlar açısından, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm ve birlik geçerlidir. Grafiker ile Grafik Tasarımcı aynı anlama sahiptir. Grafik tasarımcı ünvanına sahip olabilmek için eğitimden geçmek gerekmektedir. Ama kendi kendisini geliştirmiş, bu konuda eğitim almadan da iyi yerlere gelmiş tasarım ustaları veya grafik tasarımcılar da vardır. Burada esas olan bilginin kaynağı değil, bilginin kendisidir.

Günümüzde baskı yoluyla çoğaltılacak her türlü materyalin üretiminde grafik tasanm ilke ve uygulamalarından yararlanılmakta, aynca; televizyon ekranının etkili kullanım ilkelerini düzenleyen TV grafik tasarımı ile bilgisayar ekranından takip edilen Internet siteleri için web grafik tasarımı hızla gelişen yan grafik sanayileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Baskı, televizyon ve web sayfalan için grafik çalışmalan ayrı uzmanlık dalları olmakla birlikte, hemen hepsi için uygulanması gerekli temel ilkeler vardır. Bu nedenle bu konulara meraklı bireylerin, uzmanlaşma için temel grafik ilkeleri ve uygulamalanm bilmeleri zorunluluktur.

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik tasarımı, bir şirketin görsel kimliğiyle ilgilidir. Marka kimliğimi oluşturan (logo tasarım vb.) görsel öğeler kurumsal kimlik tasarımı ile ilişkilendirilebilir. Bu tip grafik tasarım, marka değerlerini görüntü, şekil ve renk ile iletmek için marka pazarlamasında kullanılmaktadır.

Pazarlama Ve Reklam Tasarımı

Muhtemelen en yaygın olarak bilinen grafik tasarım türlerinden biri: pazarlama ve reklamcılık. Çoğu insan grafik tasarımı dendiğinde büyük olasılıkla pazarlama ve reklam tasarımını düşünüyorlar. Sosyal medya grafikleri, dergi ilanı, reklam panoları, katalog tasarım, broşür, el ilanı tasarımı, e-posta pazarlama şablonları, içerik pazarlaması gibi yaygın olarak kullanılan görsel iletişim tasarımı öğeleri örnek olarak gösterilebilir.

Yayın Tasarımı

Yayın tasarımı, geleneksel olarak baskı ortamını ifade eder ancak dijital dönüşüm ile beraber, dijital yayıncılığı da kapsamaktadır. Yayın tasarımcılarının, matbaa veya yayıncılar ile yakın bir şekilde çalışması gerekir; çünkü mizanpaj, tipografi ve resim gibi unsurların mümkün olan en iyi şekilde sonuçlanacağından emin olması gerekir. Yayın grafik tasarımı örnekleri arasında kitaplar, gazeteler, haber bültenleri, dergiler ve e-kitaplar yer almaktadır. 

Çevresel Tasarım

Çevresel tasarım, insanları kendisine bağlayan ortamlarda görsel öğelerin kullanılmasıdır. Bu tür grafik tasarım genellikle gözden kaçmaktadır. Çevresel tasarımın amacı insanların bulundukları yerlerdeki deneyimlerini iyileştirmektir. Bu deneyimi daha unutulmaz kılacak olan şey, izleyiciye bilgi veya fayda sağlamasıdır. Mimari, yol işaretleri, tabelalar, etkinlik alanları ve duvar resimleri tüm çevresel tasarım örnekleridir. 

Ambalaj Tasarım

Yeni bir ürün satın alırken ürünün satışa hazır hale getirilmesi için kullanılan üzerindeki etiket, büyük olasılıkla dikkatinizi çeker. Etiket veya ambalaj gibi bu tip tasarımlar görsel unsurlardan oluşur. Bu grafik tasarım elemanları, ambalaj tasarımcıları tarafından yapılmaktadır. Bu tasarımcıların, başarılı ürün pazarlaması için pazardaki mevcut eğilimlerin farkında olmaları çok önemlidir. 

Web Tasarım

Web tasarım elbette bir grafik tasarım türü değildir. Fakat grafik tasarım, web tasarımın bir öğesi olduğu için üzerinde durulması gerekir. Çünkü web tasarımcıları, kullanıcı dostu, hoş bir arayüz ile web tasarımı oluşturmak için çeşitli tasarım öğelerini (mizanpaj, resim ve tipografi gibi) dikkate almalı ve doğru birleştirmelidir. 

UI Tasarımı

UI tasarımı kullanıcı arabirimi tasarımı olarak tanımlanır ve bir tasarımın etkileşimli öğelerini içerir. Bu tür tasarım, kullanıcıların ihtiyaçlarının iyi anlaşılmasını gerektirir. Kullanıcıların cihaz üzerinde ne yapmaları gerektiğini tahmin etmeye ve arayüzün bu eylemleri mümkün kılan unsurlara sahip olmasını sağlamaya odaklanılır. Bu öğeler, açılır listeler, geçişler, bildirimler, ilerleme çubukları vb. gibi şeyleri içerir. 

UX Tasarımı

Kullanıcı deneyimi tasarımı olarak da bilinen UX tasarımı, kullanıcıların etkileşime girdiği tasarım öğelerinin yapısı ve mantığına odaklanır. UX tasarımcıları, bir ürünün kullanılabilirliğini, erişilebilirliğini ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayarak kullanıcı etkileşimini geliştirmek için çalışır.Kullanıcı deneyimi tasarımı olarak da bilinen UX tasarımı, kullanıcıların etkileşime girdiği tasarım öğelerinin yapısı ve mantığına odaklanır. UX tasarımcıları, bir ürünün kullanılabilirliğini, erişilebilirliğini ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayarak kullanıcı etkileşimini geliştirmek için çalışır. 

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritim, ve birlik geçerlidir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Biz Sizi Arayalım

Proje ve girişimlerinizin bizimle hayat bulmasını istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.